Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Uděluji tímto společnosti INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. (dále jen „Správce“), zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 48, se sídlem Husovo náměstí 270/2, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 26330725, jež je provozovatelem portálu vstupenky.karlovyvary.cz včetně sítě prodejních míst (dále jen „IPKV“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 

 1. Osobní údaje, které mohou být zpracovány:
 • jméno, příjmení
 • e-mail
 • telefon
 • ulice, město, PSČ, země
 • heslo – v zašifrované formě
 • IP adresa

 

 1. Účely, ke kterým je souhlas udělován:
 1. Splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
 2. Zasílání elektronického Newsletteru Správce (Souhlas se zasíláním aktualit e-mailem v sekci „Můj účet“) 

 

K tomuto účelu souhlas uděluji / neuděluji.

 

V případě, že zákazník neudělil souhlas k účelu dle čl. 2 písm. B) tohoto souhlasu, jsou osobní údaje zpracovávány výhradně za účelem dle čl. 2 písm. A). z právního titulu plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření.

 

 1. Doba zpracování osobních údajů je:

5 let od udělení souhlasu.

 

 1. Možnost předávání osobních údajů třetím osobám:

V případě, že zákazník udělil souhlas k účelům dle čl. 2 písm. A) tohoto souhlasu, souhlasí s tím, že tyto údaje mohu být poskytnuty třetím osobám – obchodní společnosti Perfect System, s.r.o., IČ: 264 80 981 a organizacím zapojeným do Městského rezervačního systému Karlovy Vary – Colosseum na základě příkazní smlouvy.

 

 1. Poučení o zasílání nabídek e-mailem

 

Zákazník je oprávněn kdykoliv tento souhlas se zpracováním osobních údajů, jak je popsáno výše, zrušit, a to žádostí zaslanou prostřednictvím emailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. anebo volbou odvolání Souhlasu se zpracováním osobních údajů dostupné v sekci „Můj účet. Zákazník rovněž může požádat o vymazání údajů, a to buďto e-mailem anebo opět přes volbu vymazání ze sekce „Můj účet“.  Zákazník může odvolat svůj souhlas se zasíláním aktualit přes odhlašovací link v každém newsletteru.

 

Subjekt údajů – Zákazník svým souhlasem prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že jím uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

 

*Poučení Subjektu údajů

 

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zvýšení informovanosti o aktuální nabídce Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů není povinný za účelem uzavření objednávky/rezervace vstupenky, neboť se jedná o nutné údaje pro splnění smluvního vztahu, viz Obchodní podmínky.